Kuruluşumuz İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Kuruluşumuz İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Kuruluşumuz Olağan Genel Kurul toplantısı 28/02/2015 günü Saat:10,00’da  Kuruluş Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  07/03/2015  tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanılmasına, gündemin dernek web (www. mavitac.org) sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir. 13/02/201513 Şubat 2015 Cuma


Kuruluşumuz Olağan Genel Kurul toplantısı 28/02/2015 günü Saat:10,00’da  Kuruluş Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  07/03/2015  tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanılmasına, gündemin dernek web (www. mavitac.org) sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir. 13/02/2015
GÜNDEM:
1-Açılış Yoklama,
2-Divan Seçimi ve Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması,
3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,
4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Kabulü,
5-Kuruluş Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü,
6-Organ Seçimleri,
7-Dilek ve temenniler kapanış.