Çocuklar İçin Adalet Projesi Kapanış Töreni

Çocuklar İçin Adalet Projesi Kapanış Töreni


27 Kasım 2014 Perşembe


Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNICEF'in teknik desteği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından uygulanan Çocuklar İçin Adalet projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.Çocuklar İçin Adalet Projesi'nin kapanış toplantısına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

Çocuklar İçin Adalet Projesi, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesine uygun olarak adalet sisteminde çocukların haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 3 Ocak 2012'de uygulanmaya başlandı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve UNICEF'in teknik desteği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından uygulanan proje, adil yargılanma hakkının yaşama geçirilmesi, çocukların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarına son çare olarak başvurulması ilkeleri çerçevesinde çocuk adalet sisteminde çocukların haklarının korunmasını amaçlıyor.

Çocuk adalet sistemi çalışanları için uzmanlaşmış ve kurumsallaşmış bir hizmet içi eğitim programının hazırlanmasını da hedefleyen proje, özgürlüğünden yoksun bırakılmış olan çocukların, BİSİS (Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi) çerçevesinde bireye özel rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını da öngörüyor.

Projede eğitici olarak yer alan kurucularımız kapanış töreninde yer almışlardır. 

www.mavitac.org

www.mavitac.com