Üniversite Onaylı Sertifikalı Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi

Üniversite Onaylı Sertifikalı Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi

Eğitime Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolog, Psikiyatri Uzmanları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü ve Tıp Fakültesi Mezunları, Çocuk ve Ruh Sağlığı Profesyonelleri ve bu alandaki 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.12 Şubat 2018 Pazartesi


ÜNİVERSİTE ONAYLI SERTİFİKALI ÇOCUK TESTLERİ UYGULAYICI EĞİTİMİ (16 TEST) TEST MATERYALLERİ HEDİYE...

 

Eğitmen: Uzm. Psk. Dan. Emin Okan OKYAY

Kimler Katılabilir: Eğitime Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolog, Psikiyatri Uzmanları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü ve Tıp Fakültesi Mezunları, Çocuk ve Ruh Sağlığı Profesyonelleri ve bu alandaki 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.

Sertifikasyon
Eğitim sonunda katılımcılara Katılım Sertifikası verilecektir. Eğitim sonunda 1 Ay İçinde en az 1 test uygulaması yaptıktan sonra raporlaştırıp, sunan kişilere KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ONAYLI UYGULAYICI SERTİFİKA (Süpervizyon Dahil 40 Saatlik) verilecektir.

Başvuru ve Ayrıntılı Bilgi İçin:

0 850 840 84 55

0 542 362 7 362

mavitaccom@gmail.com

Eğitim Tarihi: Eğitim Talepleri toplanmaya devam ediyor.

Eğitim Yeri: MAVİTAÇ SAMSUN, Programın açılabileceği diğer iller; Trabzon, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum

Eğitimlerimiz kar amacı güdülmediği için uygun bağışlar karşılığında yapılmaktadır. Kendinizi geliştirirken Mavi Taç'ın sivil toplu faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunmuş olmanızı önemsiyoruz. 

Programlarımız isteğe bağlı olarak üniversite onaylı sertifika ve ücret iade garantildir. 

 

Eğitim Programının İçeriği

1-)BENDER-GESTALT TESTİ (Çocuklar İçin Uygulama): L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.


2-) D2 DİKKAT TESTİ: Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir.
Psikomotor hız -Doğru ve yanlış işaretlemeler-Gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir. 9- 60 yaş arasına uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır. En fazla 8 dakika içerisinde test sonlanmalıdır.

3-) ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ: 0-6 yaş arası erken gelişim döneminde çocukların genel gelişimlerini değerlendirmek için Türkiye ‘de oluşturulmuş bir testtir. Test genel gelişimi, dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım alt testleriyle yordar. 


4-) PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ:2-12 yaş arası çocukların alıcı dil yaşını ölçmek için kullanılır.

5-) GOOD-ENOUGH HARRİS BİR ADAM ÇİZ TESTİ : Zekayı objektif biçimde, emasyonel göstergelerle de projektif biçimde çocuğu bir bütün olarak değerlendiren bir kağıt kalem testidir. 
6-) METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ: Okul öncesi olgunluk düzeyini, 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasında test etmeyi sağlar.

7-) GESSEL TESTİ: 2-6 yaş arası çocukların görsel algı ve görsel belleklerinin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

8-) FROSTİG GELİŞİMSEL-GÖRSEL ALGI TESTİ: Görsel algı, görsel uyaranları, tanıma, ayırtetme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yeteneğine denir. 3-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

9-) PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİ: Zeka testi olarak kullanılır. Bireyin genel yeteneği hakkında bilgi verir. 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Erişkinler içinde uygulaması mevcuttur. 
10-) KENT e.g.y. TESTİ: Bir zeka testidir. 6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanabilir. Bireysel olarak uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir.

11-) CATELL 2A ZEKA TESTİ: 7-14 yas arasındaki cocuklara uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekanın soyut alandaki islevini saptamaktadir.

12-) LOUİSA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ: 4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik teori temelli hazırlanmış bir projektif testtir. 10 tane tamamlanmış öyküden oluşan test bireysel olarak uygulanır. Testte zaman sınırlaması yoktur. 

13-) BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ: Testin A formu 8-16 yaş arası için , B formu da 16 yaş üstü için kullanılmaktadır. A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır. Form öğrenciye verilerek, açıklamayı okuyarak, eksik cümleleri tamamlaması istenir. Bu modülde, çocuk testleri eğitimi olduğu için yalnızca A formu anlatılacaktır.


14-) BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ: Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Benton (1974) tarafından deliştirilen testin orijinali; Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir.Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır. 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Testin 2 formu bulunmaktadır:  Çizimli (desen) Benton, bu formun C, D ve E formları vardır . Göstermeli (seçme ) Benton, bu formun F ve G formları vardır.

15-) FRANKFURTER DİKKAT TESTİ: Frankfurter dikkat testi 60-72 ay arası çocuklara elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir. Farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir. Tanı koymada tek başına yeterli değildir fakat dikkat eksikliğini belirlemede etkilidir. Okula başlayan öğrencilerde en erken 14.gün sonrasında verilmelidir.

16-) AİLE ÇİZ TESTİ: Maurice Parot tarafından Bir İnsan Çiz Testi temel alınarak geliştirilmiştir. Aile çizimi testi çocuğun aile içi ilişkilerini nasıl değerlendirdiğini, aile de kendisini nerede gördüğünü, ailedeki diğer bireylerle ilişkilerini değerlendirme imkanı sağlayan projektif bir tekniktir. Çocuğa renkli boya kalemleri, silgi, kurşun kalem ve  A4 kağıt verilerek çizim yapması istenir. Uygulamanın bireysel olarak yapılması çocuğu gözlem açısından faydalı olmaktadır. Yorumlama yaparken; çizdiği resmin şekli, resim de yer alan kişilerin çiziliş sırası, çizdiği unsurlarda (güneş, oyuncak vb.)dikkate alınır. Aile Çiz Testi çocuğun çizdiği aile resmi üzerinden  yapılan görüşme ile psikolojik değerlendirme sürecini yönlendirmektedir.