Özgür BAŞPINAR AKTÜKÜN

Öğr. Gör. Sosyolog (Üye)

ÖZGÜR AKTÜKÜN

EĞİTİM

1993 - 1997 : İstanbul Üniversitesi ,Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, , Lisans

1998 - 1999 : ODTÜ, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans (terk)

2004 - 2006 : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans  (Mezun)

Tez konusu : Sokak Çocukları Olgusu ve Türkiye 'de Uygulanan Hizmet Modeli

2016-...........: Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hizmet Doktora Programı (Devam Ediyor)

SERTİFİKALAR

--Yıldız Teknik Üniversitesi SEM:  İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı 12 Hafta 2012

--İstanbul Kültür Üniversitesi-Eğitim Gelişim Derneği, “Danışmanlık Tedbirlerinin Uygulama Süreci Hizmet içi Eğitim Programı, Eylül 2011

--2005 İstanbul Valiliği ve Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği “Güç Koşullar Altında Yaşayan Madde Bağımlısı Çocuklara Yaklaşım” (5 hafta)

İŞ DENEYİMİ

--2015- Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Öğretim Görevlisi

Verdiğim Dersler:

Sosyal Hizmet Tarihi


Bireylerle Sosyal Hizmet


Sosyal Hizmette Kayıt Tutma ve Raporlama


Gençlerle Sosyal Hizmet


Gruplarla Sosyal Hizmet


Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Yönetim ve Organizasyon


Sosyal Hizmet Mevzuatı


Sosyal Hizmet Araştırma Uygulaması

 

 

--2012-2015 (Mayıs) FAYDA Reklam Ajansı, Genel Müdür

--2005-2012 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyolog

--2002-2004 İstanbul Adımlar Eğitim Danışmanlık ve Yayıncılık, Yayın Sorumlusu ve Müdür Yrd

YAYINLAR

--Pınar Akkuş&Özgür Başpınar Aktükün (Editörlük), “Sosyal Hizmet ve Öteki-Disiplinlerarası Yaklaşım”, Bağlam Yay.,İstanbul,2014

--Gencer Çakır& Özgür Başpınar Aktükün (Editörlük), “Gezi Tartışmaları/ İsyanın Dünü, Bugünü ve Yarını”, Ütopya Yay., Ankara, 2015

--Pınar Akkuş&Özgür Başpınar Aktükün(Editörlük), “İstanbul İlinde Sosyal Hizmet Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması”, Sosyal Hizmet ve Öteki-Dissiplinlerarası Yaklaşım içinde,  Bölüm 2, Bağlam Yay.,İstanbul,2014, s: 41-82,

--Pınar Akkuş&Özgür Başpınar Aktükün(Editörlük), “Sosyal Hizmet Mevzuatı Çerçevesinde Çocuk Hakları ve Uygulama Sorunları” Sosyal Hizmet ve Öteki-Dissiplinlerarası Yaklaşım içinde,  Bölüm 6, Bağlam Yay.,İstanbul,2014, sf: 145-172

Projeler

--Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Çalışanları Sosyal Araştırma Uzmanlığı Eğitim Programı, Eylül-Ekim-Kasım-Aralık- 2014

Verdiğim Dersler:

Sosyal Hizmete Giriş,

Sosyal Hizmet Araştırma Yöntemleri,

Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri,

Sosyal Hizmet Müdahalesi,

Madde Bağımlılığı,

Sosyal Hizmet Yönetimi,

Sosyal Hizmet Ortam İncelemesi

--Sosyoloji Mezunları Derneği&Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği İstanbul Bürosu, “İstanbul İlinde Sosyal Hizmet Algısı Üzerine Bir Alan Araştırması”, Koordinatörler: Özgür Başpınar Aktükün&Pınar Akkuş, İstanbul, Kasım 2011-Mart 2012

 SEMİNERLER

--1995  Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi Delegesi,

Sunduğum Tebliğ : Türkiye 'de İnsan Hakları sorunu

--1994 - 1997 İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Seminerleri

Sunduğum Tebliğler :1994 - Köy Enstitüleri Tarihi

1995 - 1980 Sonrasında İlkokul Ders Kitaplarında Aile         Yapısında GörülenDeğişiklikler

1996 - Globalizm ve İktisadi Yansımaları

1997 - Popüler Kültür ve Türkiye

--Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1. Açılış Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Konferanslar Dizisi ,6-7-8 Nisan 2011

Tebliğ Konusu “Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar”*

--Uluslararası Konferans,SosyolojiMezunlarıDerneği&Mimar Sinan Üniversitesi&MaltepeÜniversitesi&Frıedrıch Ebert StıftungDerneği, SosyalHizmetleriYenidenDüşünmek 1: SosyalHizmetÖrgütlenmesi, MeslekiEtikveEğitim, 8-9 Nisan 2011

Tebliğ Konusu, Kamu Hizmetlerinde Etik Tartışmalar: Sosyal Hizmetlere Yurttaşlık Hakkı Çerçevesinden Kısa Bir Bakış*

  • İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Yüksek Lisans Programının 13. Konferans, 17 Mart 2011

Sunum, “ EVDEN TERK” “Sokakta Yaşayan Çocuklar”

Tebliğ Konusu, Yeni Dönemde Ucuz İşgücü Olarak Sosyologlar,Konferans Programları Ekte Sunulmuştur.

--İstanbul Valiliği İl SosyalHizmetlerMüdürlüğüÇocukveGençlikHizmetleriŞubeMüdürlüğübünyesindehazırladığımmeslekirapor;Sosyal Hizmet Modelleri Kapsamında Çocuk Refahı Alanında 2010 Yılı İstanbul Risk Haritası. Çalışma kapsamında İstanbul İlinde 2010 yılında Sosyal Hizmet Modellerine ilk defa dahil olan çocukların cinsiyet, yaş, eğitim, bakım altına alınma nedenleri, uygulanan hizmet modelleri ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında uygulanan tedbir kararları gibi genel özellikleri değerlendirilmiştir.

* İstenildiği takdirde ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerekli izin alınarak çalışmanın bir örneği sunulabilir.

Teşekkür Belgeleri

İstanbul Valiliği tarafından Van İlinde meydana gelen deprem sonrasında yürütülen sosyal destek hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalara katılımım dolayısıyla verilmiştir.

YABANCI DİL

İngilizce – İyi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hazırlık Sınıfı)

BİLGİSAYAR

Office programları (Word, Excel), PowerPoint,SPSS,