Cesur CEYLAN

SHU (Kurucu Başkan)

( Samsun Aile Mahkemesi Sosyal Hizmet Uzmanı )

1980 Erzurum doğumlu olan Kurucumuz Cesur CEYLAN ilk ve orta öğrenimini Erzurum'da, Lise öğrenimini Samsun'da ve Üniversite öğrenimini Ankara Hacettepe Üniversitesinde tamamlamıştır. Üniversiteden 2006 yılında mezun olan CEYLAN hem örğrencilik yıllarında hem profesyonel meslek hayatında farklı bir çok sosyal sorun alanında çalışmalarda bulunmuştur. Halen Samsun Aile Mahkemesinde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan kurucumuz CEYLAN'ın Zeynep ve Melis isminde iki kızı bulunmaktadır. 

Eğitim Bilgileri:

2010 – 2012 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Adalet Ön Lisans Programı

2001 – 2006 Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Sosyal Hizmet Lisans Programı

1991 – 1997 Karşıyaka Lisesi, Samsun, Orta ve Lise Öğrenimi

1987 – 1991 Halit Paşa İlkokulu, Erzurum, İlk Öğrenim

 

Yabancı Dil ve Bilgisayar Bilgisi

Bilgisayar Bilgisi : Tüm ofis programları ve bilgisayar kullanımı ileri düzey

Yabancı Dil : İngilizce, Okuma, anlama yazma ve konuşma orta düzey

 

Çalışma ve Uygulama Deneyimleri

2003 – 2006 Keçiören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal İnceleme Görevlisi

2003 – 2003 Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Saha Araştırması Veri Toplama Görevlisi

2004 – 2005 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, Saha Araştırması Veri Toplama Görevlisi

2005 – 2005 SHÇEK Genel Müdürlüğü, Saha Araştırması Veri Toplama Görevlisi

2005 – 2006 Samsun Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Stajyer Sosyal Hizmet Uzmanı

2006 – 2007 İstanbul Valiliği Ayvansaray ÇOGEM, Sosyal Hizmet Uzmanı

2007 – (.....) Adalet Bakanlığı Samsun 1. Aile Mahkemesi, Sosyal Hizmet Uzmanı

2014 - (.....) Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği Kurucu Başkanı

2016- 2017 Samsun HABERAKS TV Cesur ve Kahraman Porgram Sunucusu

 

Yer Aldığı Proje , Akademik Çalışma, Şura, Sempozyum ve Çalıştaylar

2005 Yaşlı Sohbet Evi, Ankara, (Uygulama Sonu Projesi)

2005 Ankara'da Çalışan SHU'ların Mesleki Değerlendirmeleri, Ankara (Lisans Bitirme Tezi)

2006 Samsun'da Çalışan SHU'ların Mesleki Güçlükleri, Samsun (Uygulama Sonu Projesi)

2007 Türkiye Adalet Akademisi, Ankara, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar (Hizmet içi Eğitim)

2008 Aile Ve Sosyal Araştırmalar Gen. Müd., Ankara, Aile Destek Hizmetleri (V. Aile Şurası)

2009 Uluslararası Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Afetlerde Bölgesel Kapasite Artırma Çalıştayı

2012 Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, Ankara

2012 Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitimi

2013 Aile ve Çocuk Mahkemelerinde Çalışan Uzmanlar, Sorunlar ve Çözümler Çalıştayı

2015 Adli Destek Sistemi Çalıştayı

2015 İnternet ve Şiddet Uluslararası Sempozyumu (Mavi Taç ve Ürdün WOMENAV) 

2015 Sosyal Hizmet Atölyeleri, Mavi Taç 

 

Eğitici Eğitimleri ve Verdiği Dersler

2009 Emniyet Genel Müd., Ankara (İki Aşamalı Çocuk Adaleti Eğitici Eğitimi)

2010 UNFPA, Ankara, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitici Eğitimi

2013 HSYK, UNICEF, TA,AB, Eskişehir – Antalya (Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitici Eğitimleri)

 

Teşekkür ve Takdirler

2009 Samsun Emniyet Müdürlüğü Teşekkür Belgesi

2013 UNICEF Çocuklar İçin Adalet Projesi Teşekkür Belgesi

 

Yayımlanan Mesleki Çalışmaları

-2008 V. Aile Şurası, Ankara, “4787 Sayılı Aile Mahkemeleri'nin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ve Uygulamada Aksayan Yönler” Bildiri, Sayfa 348 – 352

-2014 Sosyal Hizmet ve Öteki (Disiplinlerarası Yaklaşım), İstanbul, “Türkiye'de Çocuk Adalet Sistemi Örnek Vaka İncelemesi”Bağlam Yayıncılık Makale, Sayfa 224 – 231

-Diğer Tüm Yayın, Yazı ve Makaleler İçin;

http://mavitac.com/makaleler.asp

http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cesurceylan.htm

http://www.biradimdaha.com/?author=5

http://www.rehabilitasyon.com/Uzman/12527/Cesur_Ceylan