Birebir Liderlik Programı

Birebir Liderlik Programı

İçerik Güncelleniyor...

[...]

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Ekip Çalışması ve Uyumu

Ekip Çalışması ve Uyumu

Günümüzde süratle değişen organizasyonel ve teknolojik koşullar çalışanların bir işi tek başına yapmalarını imkânsız hale getirmiştir. Çalışanlar da işlerini sadece aldıkları direktifler doğrultusunda, yaratıcılıklarını kullanmadan yapmaktan memnuniyet duymamaktadırlar. Organizasyonların çetin rekabet ortamında hedeflerine arzulanan şekilde ulaşabilmeleri için sahip oldukları insan gücünü en yüksek verimde değerlendirmeleri gerekmektedir

[...]

Empatik Beceriler

Empatik Beceriler

İçerik güncelleniyor...

[...]

Etkili İletişim ve Beden Dili

Etkili İletişim ve Beden Dili

İçerik Güncelleniyor... 

[...]

Etkili Sunum Becerileri-Eğiticinin Eğitimi

Etkili Sunum Becerileri-Eğiticinin Eğitimi

İçerik güncelleniyor...

[...]

Girişimcilik

Girişimcilik

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Güçlendirme Yaklaşımı ve Kurumsal Yenilenme

Güçlendirme Yaklaşımı ve Kurumsal Yenilenme

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Kariyer Planlaması

Kariyer Planlaması

İçerik Güncelleniyor...

[...]

Kaynak Yönetimi

Kaynak Yönetimi

İçerik Güncelleniyor... 

[...]