DİSLEKSİ (ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ)

DİSLEKSİ (ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ)

Aile ve eğitimciler tarafından sıkça zekâ geriliği ve dikkat eksikliği ile karıştırılması çözüm sürecini de önemli ölçüde geciktirmektedir.

[...]

15 Ekim 2017 Pazar
WISC-R ZEKÂ TESTİ

WISC-R ZEKÂ TESTİ

WISC-R Çocuk Zekâ Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklara uygulanan ve 1-1,5 saat kadar süren objektif testler grubuna giren bir ölçektir.

[...]

15 Ekim 2017 Pazar
DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE (DEHB)

DİKKAT EKSİKLİĞİ ve HİPERAKTİVİTE (DEHB)

'Çocuklardaki her hareketlilik hiperaktivite bozukluğu değildir!'

[...]

15 Ekim 2017 Pazar
OKUL KORKUSU

OKUL KORKUSU

Okula başlama süreci her çocuk ve aile için yeni bir heyecan ve mutluluk olmasının yanında, bazı zamanlarda korku ve kaygılarla geçen bir süreç de olabilmektedir. Birkaç gün süren bu korku ve kaygı sürecinin uzun sürmesi bir sorunun varlığına işaret etmektedir.

[...]

15 Ekim 2017 Pazar
ALT ISLATMA (ENÜREZİS)

ALT ISLATMA (ENÜREZİS)

Her on çocuktan birinde görülen alt ıslatma, erkek çocuklarına göre kız çocuklarında daha sık rastlanmaktadır. Görülme sıklığından da anlaşıldığı gibi önemli bir orana sahip olan alt ıslatma, çözüm bulma geciktikçe hem aile, hem de çocuklar açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

[...]

15 Ekim 2017 Pazar
Disleksi Değerlendirme Bataryası

Disleksi Değerlendirme Bataryası

Okuma, yazma, aritmetik, ardışıklık, lateralleşme, yön ve zaman bilgisi gibi alanlara ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir bataryadır. 

[...]

15 Ekim 2017 Pazar
Gelişim Envanterleri

Gelişim Envanterleri

İçerik Güncelleniyor...

[...]

15 Ekim 2017 Pazar
Tematik Algı Testi (TAT)

Tematik Algı Testi (TAT)

İçerik Güncelleniyor...

[...]

15 Ekim 2017 Pazar
Grupla Psikososyal Danışmanlık

Grupla Psikososyal Danışmanlık

İçerik Güncelleniyor...

[...]

15 Ekim 2017 Pazar
Kaygı Bozuklukları

Kaygı Bozuklukları

İçerik Güncelleniyor...

[...]

15 Ekim 2017 Pazar