Uygulayıcı Sertifikalı Oyun Terapisi Eğitimi

Uygulayıcı Sertifikalı Oyun Terapisi Eğitimi

OYUN TERAPİSİ EĞİTİM AMACI

Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanma, terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini uygulamayı öğrenme2 Mayıs 2018 Çarşamba


OYUN TERAPİSİ EĞİTİMİ

Oyun Terapisi ile ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanma, terapötik araç olarak oyun terapisi yöntemlerini uygulamayı öğrenme

 

Programın İçeriği:

Oyun Nedir?

Çocuk İçin Oyunun Önemi ve Yeri

Çocukta Oyunun Gelişim Aşamaları

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun Odası Nasıl Hazırlanmalıdır?

Oyuncak Seçimi Nasıl Yapılır?

Farklı Oyun Terapisi Yaklaşımları

Oyuncakların Psikolojik Anlamları

 

OYUN TERAPİSİ TEKNİKLERİ

Freudyen Oyun Terapisi

Carl Rogers Oyun Terapisi

Adlerian Oyun Terapisi

Yönlendirilmemiş Oyun Terapisi

Yönlendirilmiş Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Filial Terapi

Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi

Montessorie Oyun Terapisi

 

Kimler Katılabilir?
Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ve Asistanları, Çocuk Gelişim Uzmanları, Okulöncesi/Anaokulu Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Rehber Öğretmenler, Dil ve Konuşma Bozukluğu Bölümü, OdyolojiBölümü,Sosyal Hizmet Uzmanları, Aile Danışmanları ve bu branşlarda eğitimine devam eden Lisans&Lisansüstü üniversite öğrencileri ile çocuklarla bireysel terapi ve danışmanlık yapan uzmanlar.

 

KONTENJAN

15 Kişi

 

Uygulayıcı Sertifikası: Süpervizyondahil 40 saatlik eğitimin tamına katılan katılımcılara uygulayıcı sertifikası verilecektir.

Katılım Belgesi: 20 saatin tamına katılan katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

 

BAŞVURU

MAVİTAÇ

Kılıçdede Mah. Saadet Cad. Firuze Apt. No:138 Kat:5/5 İlkadım/SAMSUN

0544 339 7777

mavitaccom@gmail.com

 

 

 

EĞİTİMCİ:

Bartın Üniversitesi

Dr.  ÖğretimÜyesİ

Klinik Psikolog

GİZEM AKCAN

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

  1. AdıSoyadı                      : GizemAkcan

 

  1. DoğumTarihi                :15.12.1988

 

  1. Ünvanı                           : Dr. ÖğretimÜyesi

 

4.ÖğrenimDurumu          : Doktora

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji

OrtaDoğuTeknikÜniversitesi

2011

Lisans

İşletme ( Yan Dal)

OrtaDoğuTeknikÜniversitesi

2011

YüksekLisans

GenelPsikoloji

İstanbul ArelÜniversitesi

2013

Doktora

KlinikPsikoloji

İstanbul ArelÜniversitesi

2017

 

 

Yüksek Lisans:

 

TezKonusu                  : Mutlak Gerçek İhtiyacı Konusunda Ölçek Geliştirme Çalışması.

 

TezDanışmanı             : Prof. Dr. Ömer Faruk Şimşek

 

 

Doktora:

 

TezKonusu                  : Erkek Eşcinsellerde Benlik Kavramının Netliği ve Mutlak Gerçek İhtiyacı Değişkenleri ile Problem Çözme ve Stres Belirtileri Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İincelenmesi

TezDanışmanı             : Prof. Dr. Erdinç Öztürk

 

 

5.AkademikGörevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Haliç Üniversitesi

2015-2017

Ar.Gör.

Fen   Edebiyat   Fakültesi   Psikoloji   Bölümü   İstanbul   Arel Üniversitesi

2012-2014

Yard. Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Haliç Üniversitesi

2018

Dr. Öğretim Üyesi

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bartın Üniversitesi

2018-halen

 

 

 

 

 

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Akcan, G.&Ozturk, E. (2017) TheInvestigation of Predictors of CyberbullyingandCyberVictimization in UniversityStudents. ForensicResCriminolInt J 4(5): 00128. DOI: 10.15406/frcij.2017.04.00128.

 

Ozturk, E. & Akcan, G. (2016). PreventingandCopingStrategiesforCyberBullyingandCyberVictimization. International Journal of InnovativeResearch in Science&Engineering, 10(5): 1771-74.

 

Şimşek, Ö. F., Ceylandağ, A. E., Akcan, G. (2013). TheNeedforAbsoluteTruthand Self-Rumination as Basic Suppressors in theRelationshipBetweenPrivate Self- ConsciousnessandMentalHealth. TheJournal of General Psychology,140(4). 294-310.

 

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitabında (Proceeedings) basılan bildiriler

 

Öztürk, E., Akcan G., FiloğluTüfek. G. (2017).  The Investigation of Predictors Of Dissociation In University Students, Forensic Medicine Toxicology (IAMLE 2017) 29th Sep –1st 2017, Agra. India (ÖzetBildiri/Poster) (Yayın No:3919581)

                                                                                                         

Akcan G., Öztürk E.,FiloğluTüfek, G. (2017).  Predictive Factors Associated with Childhood Trauma and Dissociation.  Forensic Medicine Toxicology (Iamle 2017) 29th Sep –1st 2017, Agra, India (ÖzetBildiri/Poster)(Yayın No:3918941)

 

Akcan,G. &Ozturk, E ( Eylül, 2016) The Investigation of Predictors of Cyberbullying and Cybervictimization in Unıversıty Students, Re: Author Notification | 16th Annual Conference of the European Society of Criminology, Münster, Germany.

 

Ozturk, E. &Akcan,G. (Mayıs, 2016). Preventing and Coping Strategies for Cyber Bullying and Cyber Victimization. Poster, ICFSC 2016 : 18th International Conference on Forensic Sciences and Criminology, Berlin.

 

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

 

  1. Akcan,G. veÖztürk, E (Aralık 2016). ÜniversiteÖğrencilerinde İnternet BağımlılığınıYordayanÇeşitliPsikososyalDeğişkenlereİlişkin Pilot BirÇalışma. 10. UlusalAlkolveMaddeBağımlılığıKongresi, Antalya.

 

 

  1. İdariGörevler

 

              2018- Halen          Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı  

 

2018- Halen         BartınÜniversitesi/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji Bölümü/Uygulamalı                                 Psikoloji   Anabilim Dalı  Bölüm Başkan Yardımcısı                                                         

                                                                       Akademi Dışı Görevler

   2017-2018

       Klinik psikolog

 

 

 

                İlkay Kasatura Psikoterapi Merkezi

   2016-2018

       Kinik Psikolog

 

 

 

Psikolium Psikoterapi Merkezi

   2016-2018

      Klinik Psikolog                  

 

 

 

                 New Life Psikoterapi Merkezi

 

 

  1. Ödüller-Teşekkür

 

2006-2017   Tubitak üstün başarı bursunu lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca      almış bulunmaktadır.

 

12.           Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: *1-4 hafta ders verilmiştir.

 

2017-2018 Lisans (Güz Yarı Yılı)                                         Öğrenim Dili          Ders Saati                             

                PSI223.1 Kişilik ve Anormal Davranışlar       Türkçe 3                                             PSI223.2 Kişilik ve Anormal Davranışlar     Türkçe 3                                             PSI223.3 Kişilik ve Anormal Davranışlar    Türkçe 3                                             PSI123.1 Toplumsal Psikoloji Türkçe 4         

                PSI123.2 Toplumsal Psikoloji                               Türkçe      4

               

ÖZGEÇMİŞ

 

 

GİZEM AKCAN

ADRES: : Cumhuriyet Mah. 44. Sokak Meriç Apt. No:5 D:10 Bartın- Çatmaca Telefon Numarası: 542 456 08 07

E-posta Adresi:akcan.gizem@hotmail.com

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi              :15/12/1988

Doğum Yeri                 :İzmit

EĞİTİM BİLGİLERİ

2013-2017                     : ‘Erkek Eşcinsellerde Benlik Kavramının Netliği ve Mutlak Gerçek İhtiyacı Değişkenleri ile Problem Çözme ve Stres Belirtileri Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İincelenmesi’ konulu  doktora tezini yazdı           ( Tez Danışmanı: Prof. Dr. Erdinç Öztürk)

2011-2013             : ‘Mutlak Gerçek İhtiyacı Konusunda Ölçek Geliştirme Çalışması’ konulu yüksek lisans tezini yazdı.

                                         (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Faruk Şimşek)

TUBİTAK                     :   Üstün başarı bursu lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi boyunca                                         devam etmiştir

2006-2011                     :   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ndenşeref öğrencisi            olarak mezun olmuştur.

İstanbul Pandost Derneği’nin düzenlediği ObssessiveCompulsive Bozukluk, Panik Bozukluk ve Depresyon Workshoplarına katılmış bulunmaktayım. ODTÜ İlkokul Çocuklarına Yardım Derneği’nde aktif olarak görev almış bulunmaktayım. Performans Kaygısının Sporcuların Başarısı Üzerindeki Etkisi, Liderliğin Olımlu ve Olumsuz Yanları, Mükemmelliyetçilik ve Kendi Kendini Kontrolün Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi konulu proje çalışmaları ve sunumları yapmış bulunmaktayım. Aile Terapisi, MoviesandMentalİllnesses,TrafficPsychology seçmeli dersleri alarak ve bölümü TUBİTAK başarı bursu alarak tamamladı.

2009-2010              : GroningenUniversity (Hollanda) Erasmus Öğrenci Değişim Programı Psikoloji Bölümü5 aylık eğitim sürecim boyunca ClinicalNeuropsychology, SocialPsychology, IndustrialPsychology dersleri aldım. Liderliğin gereksizliği konulu proje çalışması ve sunumu yaparak ödül aldı.

2008-2011            Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü (Girişimcilik Programı) Yan Dalı                             

.  

2003-2006           Kocaeli Anadolu Lisesi Türkçe/ Matematik  alanından 4.95/5.00 ortalama ile mezun olarak eğitimini tamamladı.

.

İŞ TECRÜBESİ

08/02/2018- Halen           BartınÜniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmakta

03/08/201507/02/2018Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı

01/09/ 2012-23/01/2014 İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı

 

2010-2011Lise Düzeyindeki Öğrencilere Matematik ve İngilizce dersi verdi

 

08/2010- 09/2010Kocaeli Üniversitesi Araştıma ve Uygulama Hastahanesi Yaz Stajı (Stajyer)1 aylık stajım boyunca bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamer Aker ve çeşitli terapistlerin  özel seanslarına ve her çarşamba düzenlenen Travma Sonrası Stres Bozukluğu toplantılarına, günlük vizitlere katılmış bulunmaktayım. Hasta anemnez raporu alma, MMPI gibi çeşitli testler uygulama, hastalarla birebir görüşmelere girme, EKT yapılmasını izleme, polikliniklerde hasta görme gibi faaliyetlerde görev aldım.

07/2009-08/2009 Kocaeli Üniversitesi Araştıma ve Uygulama Hastahanesi Yaz Stajı (Gönüllü Stajyer) 6 haftalık stajım boyunca bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamer Aker ve çeşitli terapistlerin özel seanslarına ve her çarşamba düzenlenen Travma Sonrası Stres Bozukluğu toplantılarına, günlük vizitlere katılmış bulunmaktayım. Hasta anemnez raporu alma, MMPI gibi çeşitli testler uygulama, hastalarla birebir görüşmelere girme, EKT yapılmasını izleme, polikliniklerde hasta görme gibi faaliyetlerde görev aldım.

 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ

 

Microsoft Windows ve Office Uygulamaları (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), SPSS, Lisrell Yapısal Eşitlik Modeli

 

                      İYİ                                                                   

•  Microsoft Office Word, Excel Powerpoint

Lisrell

SPSS

 

DİĞER EĞİTİMLER

01/07/2013- 05/07/2013 Lisrell Kursu   İstanbul Arel Üniversitesi   Doç Dr. Ömer Faruk Şimşek

11/07/2012-14/07/2012 Kognitif Terapi ve Depresyon 2.5 saatlik Çalışma Grubu Okan Üniversitesi17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi Emel Stroup

11/07/2012-14/07/2012  Okan Üniversitesi17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresine dinleyici olarak katıldı.

15/04/2012            Oyun Terapisi Eğitimi       Yeniden  Danışmanlık Merkezi   Birgül Emiroğlu

01/04/2012            Aile Danışmanlığı EğtimiYeniden  Danışmanlık Merkezi Sükrü Alkan                                                  

17/10/2010            Depresyon Workshop Konulu Eğitim Programı    PandostDr.Muzaffer Uyar

04/04/2009            OKB Tanı, Tedavi ve Yaklaşım Konulu Eğitim Programı      Pandost

Dr.Muzaffer Uyar

14/03/2009           Panik Bozukluk Tedavi ve Yaklaşım Konulu Seminer             Pandost            Dr. Muzaffer Uyar 

 

YABANCI DİL

 

•  İngilizce  - Çok İyi

 

İLGİ ALANLARI

 

Yüzmek, Dalış yapmak, Psikolojik Filmler İzlemek, Latin Dansları Yapmak (salsa, bachata), Rüzgar Sörfü ve Katamaran Yapmak, Doğa Yürüyüşlerine Katılmak, Step-aerobic ve Pilates Yapmak

 

ÖDÜLLER

 

Tubitak başarı bursunu lisans ve yüksek lisans eğitimim boyunca aldım. Doktora sürecim boyunca da bursum devam etmektedir.

 

YAYINLAR

 

Akcan, G.&Ozturk, E. (2017) TheInvestigation of Predictors of CyberbullyingandCyberVictimization in UniversityStudents. ForensicResCriminolInt J 4(5): 00128. DOI: 10.15406/frcij.2017.04.00128.

 

Ozturk, E. & Akcan, G. (2016). PreventingandCopingStrategiesforCyberBullyingandCyberVictimization. International Journal of InnovativeResearch in Science&Engineering, 10(5): 1771-74.

 

Şimşek, Ö. F., Ceylandağ, A. E., Akcan, G. (2013). TheNeedforAbsoluteTruthand Self-Rumination as Basic Suppressors in theRelationshipBetweenPrivate Self- ConsciousnessandMentalHealth. TheJournal of General Psychology,140(4). 294-310

 

KONGRELER

 

Öztürk, E., Akcan G., FiloğluTüfek. G. (2017).  The Investigation of Predictors Of Dissociation  In University Students, Forensic Medicine Toxicology (IAMLE 2017) 29th Sep –1st 2017, Agra. India (ÖzetBildiri/Poster) (Yayın No:3919581)

 

Akcan G., Öztürk E.,FiloğluTüfek, G. (2017).  Predictive Factors Associated with Childhood Trauma and Dissociation.  Forensic Medicine Toxicology (Iamle 2017) 29th Sep –1st 2017, Agra, India (ÖzetBildiri/Poster)(Yayın No:3918941)

 

 

Akcan,G. ve Öztürk, E ( Aralık 2016).    Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığını Yordayan Çeşitli Psikososyal Değişkenlere İlişkin Pilot Bir Çalışma. 10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya.

 

Akcan,G. ve Öztürk, E ( Eylül, 2016) TheInvestıgatıon Of Predıctors Of CyberbullyıngAndCybervıctımızatıonInUnıversıtyStudents, Re: Author Notification | 16th Annual Conference of theEuropeanSociety of Criminology, Münster, Germany.

 

Öztürk, E. ve Akcan,G. (Mayıs, 2016). PreventingandCopingStrategiesforCyberBullyingandCyberVictimization. Poster, ICFSC 2016 : 18th International Conference on ForensicSciencesandCriminology, Berlin. 

 

VAKIF/DERNEK ÜYELİKLERİ

 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi İlkokul Çocuklarına Yardım Derneği (İLKYAR) üyeliği. Toplulukla beraber Türkiye’nin çeşitli illerine giderek çocuklarla çeşitli faaliyetlere katılarak mektup arkadaşları edinip onlarla yazışmalar yaptım.

 

REFERANSLAR

 

Prof.Dr. Erdinç Öztürk 0532 285 86 78

 

Doç. Dr.YaprakCivelek    0532 2810 84